Zmiany i obowiązki dla NGO w 2018 roku – prezentacja do pbrania

W 2018 roku stowarzyszenia i fundacje czeka kilka istotnych zmian dotyczących aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej lista i opis  najważniejszych zmian.

ISTOTNE ZMIANY PRAWNE CZEKAJĄCE NGO W 2018 roku.

  1. Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach.
  2. Zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych.
  3. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności.

Przygotowaliśmy prezentację w której opowiadamy o tym co już obowiązywało i o powyższych zmianach.

Tu możesz ją pobrać – NGO

 

W  prezentacji nie ujęliśmy 2 zmian. Temat  dotyczący RODO zaprezentujemy w odrębnie, ale teraz już tych zmianach poniżej.

  1. 1% od emerytów.
  2. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Ad. 1. 1% od emerytów.

  • 4 kroki: Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1%. Zapisz jej numer KRS; Pobierz prosty formularz PIT – OP; Wypełnij formularz (wpisz nr KRS wybranej Organizacji) i podpisz; Wyślij formularz papierowo lub elektronicznie do swojego urzędu skarbowego (do 30 kwietnia 2018 r.).

Ad. 2. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

  • Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO.  Oznaczają one duże zmiany w sposobie ochrony tych danych. Dotknie ona również organizacje pozarządowe, ponieważ co do zasady, będą one podlegały jej przepisom w całości.
  • Jedną z ważniejszych cech reformy jest całkowita zmiana założeń dotyczących tego, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych. Dotychczas wystarczało, że administrator wypełniał obowiązki wskazane w przepisach prawa. Od wejścia w życie reformy administrator będzie zobowiązany stosować zasadę risk based approach. To znaczy, że będzie musiał samodzielnie oceniać, jakie są ryzyka związane z przetwarzanymi danymi osobowymi i jakie w związku z tym należy przedsięwziąć środki.