KONWENT Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

16 marca 2019 roku odbędzie się Konwent Organizacji Powiatu Pruszkowskiego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Pruszków ul W. Drzymały 30).

Udział w Konwencie jest bezpłatny.
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 10.03.2019 lub do wyczerpania miejsc. Potwierdzenie przyjęcia na Konwent zostanie przesłany mailem.

Zapisy poprzez ankietę: WEJŚCIE NA ARKUSZ ZAPISU

Harmonogram Spotkania:

10:00 Powitanie
10:05 Prezentacja – Organizacje Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku
10:20 Słowo do przedstawicieli Organizacji od Starosty Pruszkowskiego
10:30 Narzędzia bezfinansowego wsparcia Organizacji Powiatu Pruszkowskiego
10:45 Przerwa integracyjna
11:00 Narzędzia do pozyskiwania 1% na działalność statutową organizacji.
11:20 Wolontariusz NGO – dyskusja panelowa
11:45 Przerwa integracyjna
12:00 Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków i sprawozdań w konkursach ofert według nowych zasad obowiązujących od 01.03.2019
14:00 Zakończenie

W ramach Konwentu będzie przygotowana prezentacja z działań organizacji z Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku. Prezentacja zobaczą wszyscy biorący udział w spotkaniu a po zakończeniu Konwentu  będzie na stronie Powiatu i zostanie tam na długo. Myślę, że warto skorzystać z takiej promocji swoich działań i organizacji, tym bardziej, że prawo umieszczenia zdjęć będą miały tylko organizacje, które wezmą udział w konwencie.

Co trzeba zrobić żeby Wasze działanie znalazło się w kronice.

– wypełnić arkusz i tam wkleić zdjęcie – i to tyle 🙂

REGULAMIN TWORZENIA KRONIKI

  • Możesz zaprezentować max 3 działania swojej organizacji z 2018 roku. Jeśli nie masz trzech działań wyślij jedno lub dwa.
  • Z każdego działania  można przesłać tylko jedno zdjęcie.
  • W arkuszu podaj jakie to działanie i kiedy się odbyło.
  • Jeśli zadanie było dofinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego podaj proszę taką informację.
  • Zdjęcia wraz z opisem oraz nazwą organizacji będzie umieszczone w kronice zgodnie z kolejnością przesłania.

A więc do dzieła nie zwlekaj. Wysłanie zajmie ci tylko kilka minut

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhK2rnjAOtn9uBRP4zg5Njr6AOhzp84LQnrpHBoJU-TUcjDg/viewform

 

O dodatkowe informacje można zapytać mailowo: b.pawelczynska@jaspis.edu.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego