Poronienie – co dalej?

Jeśli chodzi o postępowanie  po  poronieniu, to masz trzy możliwości. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz – poinformuj o tym personel szpitala. 

UWAGA! Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, lub masz wątpliwości – zadzwoń do nas (tel. 573-444-200). Jeśli od poronienia minęło już jednak trochę czasu, ale potrzebujesz z kimś porozmawiać i otrzymać wsparcie – również jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

 

I MOŻLIWOŚĆ: 
pozostawienie szczątków dziecka w szpitalu. Wtedy pochówek i godne potraktowanie szczątków powinno spocząć na gminie. Bywają sytuacje, że niektóre szpitale mają podpisane umowy z zakładami badawczymi i po uzyskaniu zgody rodzica przekazują szczątki dziecka do celów naukowych. 

Zastanów się dobrze, czy nie będziesz jednak potrzebować miejsca, dzięki któremu będziesz mieć możliwość pielęgnowania pamięci o swoim Dziecku. Takie miejsce pomoże Ci w procesie przeżywania smutku czy żałoby. Niezależnie od tego pamiętaj, że każda Twoja decyzja powinna być uszanowana. 

 

II MOŻLIWOŚĆ
dokonanie pochówku bez wcześniejszego określania płci i rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. W szpitalu odbiera się wtedy kartę zgonu, która umożliwia pochowanie dziecka, jednak nie daje praw do odebrania zasiłku pogrzebowego ani urlopu macierzyńskiego. Kartę zgonu szpital wydaje wtedy, kiedy płeć dziecka jest nieznana lub kiedy rodzice nie chcą rejestrować dziecka w USC i nie potrzebują kolejnych dokumentów.

Karta zgonu jest potrzebna do zorganizowania pochówku. Można go dokonać zarówno w grobie rodzinnym, jak i w bezimiennym Grobie Dziecka Utraconego na cmentarzu żbikowskim, którym opiekuje się nasze stowarzyszenie, podlegającym pod parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie.

 

III MOŻLIWOŚĆ
dokonanie pochówku z wykonaniem wcześniejszych badań genetycznych określających płeć w przypadku braku możliwości bezpośredniego określenia płci przez lekarza oraz rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Należy najpierw należy poinformować personel szpitala o chęci pochowania dziecka oraz wykonania badań w kierunku określenia płci. Bez informacji o płci niemożliwe będzie bowiem odebranie karty martwego urodzenia. Będzie Ci ona potrzebna, aby dokonać pochówku i załatwić wszelkie formalności z zarządcą cmentarza.

Pochówku możesz dokonać:

  • w grobie rodzinnym,
  • w grobie nowo utworzonym,
  • w imiennym Grobie Dziecka Utraconego na cmentarzu pruszkowskim podlegającym pod parafię św. Kazimierza w Pruszkowie,
  • w bezimiennym Grobie Dziecka Utraconego na cmentarzu żbikowskim w Pruszkowie, którym opiekuje się nasze stowarzyszenie, podlegającym pod parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie. W przypadku wybrania ostatniej opcji skontaktuj się z nami w celu omówienia spraw logistycznych.

 

BADANIA GENETYCZNE 

Aby zrobić badania genetyczne dziecka po poronieniu, konieczne jest wypożyczenie próbek ze szpitala i przekazanie ich do laboratorium genetycznego oraz zlecenie badań. Testy DNA to najskuteczniejsza metoda, która pozwala zbadać niewidoczne gołym okiem choroby i wady genetyczne ludzi. Rodzice, którzy utracili dziecko mogą wykonać wyłącznie badanie płci lub także dodatkowo badania genetyczne po poronieniu w kierunku wad genetycznych płodu, które pomoże ustalić przyczynę poronienia.

Aby wykonać badania po poronieniu, konieczna jest odpowiednia próbka tkanek z poronienia. Może to być fragment kosmówki, kawałek pępowiny lub przypępowinowe fragmenty łożyska. Materiał do badań genetycznych po poronieniu powinien zostać należycie zabezpieczony.

Jeśli do utraty ciąży doszło w domu, najlepiej jest zabezpieczyć  wszystkie tkanki, z których organizm się oczyszcza. Właściwe postępowanie po poronieniu to zabezpieczenie tkanek z poronienia w szczelnie zamkniętym pudełku (np. na mocz), w soli fizjologicznej.

Jeśli kobieta poroniła w szpitalu, warto poprosić o próbkę tkanek z poronienia zabezpieczoną w soli fizjologicznej. Jeśli jednak jest na to już za późno, kobieta może poinformować personel o chęci wypożyczenia bloczka parafinowego do badań po poronieniu. Następnie taką próbkę można wysłać kurierem do laboratorium genetycznego. Uwaga! Wspomniane badania nie są refundowane!

Jeśli płeć dziecka jest już określona, szpital wydaje kartę martwego urodzenia, którą następnie przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu jednego dnia. Jeśli karta martwego urodzenia zostanie wydana rodzicom, muszą oni zanieść ją do USC w czasie trzech dni. Przekazanie tego dokumentu do urzędu umożliwi rejestrację dziecka i wydanie aktu urodzenia z adnotacją, że urodziło się martwe.

 

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PO STRACIE DZIECKA

Postępowanie po poronieniu obejmuje także skorzystanie z praw przysługujących każdej parze, która utraciła dziecko. W dalszej kolejności, po rejestracji W USC należy zarejestrować dziecko i odebrać jego akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Po zarejestrowaniu dziecka rodzice mają prawo do odebrania stosownych świadczeń z ZUS.

Chodzi tu głównie o zasiłek pogrzebowy po poronieniu (4000 złotych), który odbiera się po zorganizowanym pogrzebie. W ZUS należy przedstawić akt urodzenia oraz dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku. Wspomniana kwota jest przyznawana niezależnie od wysokości poniesionych kosztów pogrzebu. 

Jeśli została wykupiona wcześniej polisa ubezpieczeniowa, to w zależności od stosownych zapisów w umowie rodzice mogą starać się o odszkodowanie

Po poronieniu kobieta ma również prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego (zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy). Wynosi on 56 dni, licząc od daty poronienia. Pracodawcy okazuje się wyłącznie akt urodzenia (z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe). Wcześniej warto poprosić swojego lekarza o L4 aż do momentu załatwienia wszystkich formalności. Kiedy urlop zostanie przyznany – zastąpi on L4.

Pamiętaj, że możesz skontaktować się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności lub innych spraw logistycznych związanych z pochówkiem.