KONWENT Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

16 marca 2019 roku odbył się Konwent Organizacji Powiatu Pruszkowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Pruszków ul W. Drzymały 30).

Harmonogram Spotkania:

10:00 Powitanie
10:05 Prezentacja – Organizacje Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku
10:20 Słowo do przedstawicieli Organizacji od Starosty Pruszkowskiego
10:30 Narzędzia bezfinansowego wsparcia Organizacji Powiatu Pruszkowskiego
10:45 Przerwa integracyjna
11:00 Narzędzia do pozyskiwania 1% na działalność statutową organizacji.
11:20 Wolontariusz NGO – dyskusja panelowa
11:45 Przerwa integracyjna
12:00 Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków i sprawozdań w konkursach ofert według nowych zasad obowiązujących od 01.03.2019
14:00 Zakończenie

W ramach Konwentu była przygotowana prezentacja z działań organizacji z Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku. Prezentacja zobaczą wszyscy biorący udział w spotkaniu a po zakończeniu Konwentu  będzie na stronie Powiatu i zostanie tam na długo. Myślę, że warto skorzystać z takiej promocji swoich działań i organizacji, tym bardziej, że prawo umieszczenia zdjęć będą miały tylko organizacje, które wezmą udział w konwencie.

Dodatkowe informacje można zapytać mailowo: b.pawelczynska@jaspis.edu.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego