O Nas

Stowarzyszenie JASPIS zostało zarejestrowane w 2018 roku. Skupia w swoim gronie osoby, które chcą wpływać pozytywnie na otaczającą nas rzeczywistość. Jako Stowarzyszenie podejmujemy inicjatywy tam, gdzie ktoś inny potrzebuje wsparcia. Kierujemy najczęściej działania na sprawy, które w jakiś sposób bezpośrednio nas dotykają. Czujemy się odpowiedzialni za budowanie społeczeństwa obywatelskiego i jesteśmy przekonani, że My – jako członkowie społeczności możemy kreować i zmieniać to, co jest możliwe. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do zachowania wartości i godności, a otaczające nas środowisko ma być przyjazne dla nas wszystkich.

W swoim zespole skupiamy osoby, które swoje pasje chcą zamienić na pożyteczne społecznie działanie. Poszczególne osoby koordynują stworzone SEKCJE.

SEKCJA SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – Jest to klamra spinająca niżej wymienione aktywności. Dotykając różnych sfer życia społeczeństwa wpływamy na zmianę naszego otoczenia. Chcemy ten rodzaj aktywności i odpowiedzialności za rzeczywistość wzbudzić w ludziach, z którymi współistniejemy, by nie uczestnicząc w polityce realnie współrządzić i kreować środowisko, w którym żyjemy. W tej sekcji zajmujemy się też wspieraniem rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocją i organizacją wolontariatu.

Koordynuje: Beata Pawełczyńska

PROJEKT SEKCJI: „Inkubator NGO”

SEKCJA POMOC I EKONOMIA SPOŁECZNA – Nie zamykamy się na trud osób żyjących w ubóstwie, doświadczających cierpienia i trudu codzienności. Skupiamy się na wsparciu osób potrzebujących pomocy poprzez kreowane i realizację programów społecznych. Elementem pracy w tej sekcji będzie też praca z tematem wychodzenia z bezdomności oraz pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością.

Sekcję prowadzi:

Beata Pawełczyńska PROJEKT SEKCJI: „Kawiarnia „Szczęśliwa Siódemka”

Artur Pawełczyński PROJEKT SEKCJI: Jadłodzielnie w ramach ruchu foodsheringowego

Joanna Perska-Jasińska PROJEKT SEKCJI:  cykliczne „Wymiany ciepła”

Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk PROJEKT SEKCJI: program społeczny „Między Niebem i ziemią”

SEKCJA EDUKACJA, EKOLOGIA – Edukacja i właściwe oddziaływania wychowawcze na najmłodsze pokolenia, wspieranie wychowania dzieci są to jedne z naszych priorytetów. Edukujemy głównie przez zabawę i rekreację. Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć przedszkolnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zwracamy uwagę na alternatywne formy wychowania i edukacji.

Sekcję prowadzi:

Kinga Mączyńska,  PROJEKT SEKCJI: Szkolny projekt edukacyjny „Jadłocykl”

Kinga Mączyńska PROJEKT SEKCJI: Komposty parkowe

SEKCJA PATRIOTYZM, TRADYCJA, KULTURA, SAMOROZWÓJ – Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Organizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań.

Sekcję prowadzi: , Patrycja Pawlik

SEKCJA TURYSTYKA,  REKREACJA – Lubimy żyć aktywnie. Dlatego chcemy, żeby otaczające nas środowisko było dla nas i naszych bliskich miejscem harmonijnego, zdrowego rozwoju. Propagujemy zdrowy styl życia, pracujemy nad rozwojem turystyki w naszym powiecie. Mamy w swoim gronie pasjonatów ASG i surwiwalu! Zależy nam, żeby w rejonie odbywały się rodzinne imprezy sprawnościowe.

Sekcję prowadzi: Michał Ślusarczyk

SEKCJA NOWOCZESNE FORMY PRZEKAZU – W swoich celach mamy wspieranie organizacji w promocji swojej działalności. Zajmujemy się edukacją w sferze fotografii, informacji i informatyki.

Sekcję prowadzi: Piotr Tomaszewski, Jacek Wojciechowski