NASZ ZESPÓŁ

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

Beata Pawełczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.  SEKCJA SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Specjalista ds. zarządzania projektami. Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego,  wolontariusz organizacji pozarządowej – specjalność kierunkowa: zarządzanie projektami. W roku 2008 ukończony organizacyjny kurs kadry kształcącej. Od 2008 organizacja wielu akcji szkoleniowych dla liderów-wolontariuszy. W 2013/15 zorganizowanie i przeprowadzenie w oddziałach terenowych stowarzyszenia poziomu wojewódzkiego szkoleń z zakresu bezpieczeństwa organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w których wzięło udział ponad 250 osób. W 2013 roku organizacja ogólnopolskiej konferencji „Wspieranie drużynowego w hufcu” która odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W 2014 roku organizator ogólnopolskiego seminarium „Bezpieczne wakacje”. W latach 2015-2017 prowadząca zajęcia z zakresu organizacji pracy kierownika wypoczynku i wychowawcy z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym z elementami zarządzania kryzysowego. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne. Pomysłodawca i  koordynator wielu projektów społecznych realizowanych w latach 2008-2017 w Powiecie Pruszkowskim. Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi corocznie turnusy wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

tel. 509 443 699,  b.pawelczynska@jaspis.edu.pl

Piotr Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. SEKCJA NOWOCZESNE FORMY PRZEKAZU

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi od 2006 roku. W 2009 roku ukończył kurs wychowawców kolonijnych. Wielokrotnie pełnił funkcję wychowawcy podczas wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży. Ukończył szkolenie z zakresu komunikacji i promocji organizacji pozarządowych. Pasjonat fotografii, uwiecznia na zdjęciach wydarzenia z Pruszkowa i okolic. Fotografował dla organizacji społecznych, pruszkowskich muzeów i urzędów. Twórca filmów promujących akcje społeczne. Interesuje się również tym, co się dzieje w Pruszkowie oraz historią miasta. Na co dzień pracuje w redakcji telewizji kablowej. Chętny do działania.

tel. 693 911 537,  art. pruszkow@gmail.com, www.tomaszewskifotografia.pl 

Artur Pawełczyński – Skarbnik Stowarzyszenia. SEKCJA POMOC I EKONOMIA SPOŁECZNA

Wieloletni lider grupy dzieci w wieku 7-10 lat w największej organizacji pozarządowej w kraju. . Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK. Wolontariusz Muzeum Harcerstwa, fili w Pruszkowie. Od 2004 roku czynny harcerz w stopniu podharcmistrza. Przeszkolony w zakresie planowania, przeprowadzania i oceniania całorocznego działania w formie cotygodniowych spotkań oraz wyjazdów. Wychowawca podczas letniego i zimowego wypoczynku. Współorganizator projektów o charakterze charytatywnym, wychowawczym, programowym i kształceniowym o zasięgu powiatowym w tym Rajdu Szlakiem Naszej Historii w latach 2014-2017, akcji charytatywnej „Zostań św. Mikołajem”, „Zdrowie w lodówce”. Autor projektu szkoleniowego skierowanego do wolontariuszy NGO o tematyce pierwszej pomocy. Organizator zbiórki szpiku dla fundacji DKMS. Pasjonat sztuki kulinarnej. W swoim działaniu w Stowarzyszeniu chce się skupić na tym, co go poruszało od najmłodszych lat i co było przyczynkiem dotychczasowej pracy wolontariackiej – szeroko pojętym wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej.

Patrycja Pawlik – Członek Rady Nadzorczej SEKCJA PATRIOTYZM, TRADYCJA, KULTURA, SAMOROZWÓJ

Absolwentka kierunku filologia rosyjska. Posiada uprawnienia opiekuna medycznego, oraz praktykę w opiece nad osobami w wieku senioralnym Posiada doświadczenie jako wychowawca na turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu.  Od 2010 roku czynny harcerz, instruktor harcerski w stopniu przewodnika, wolontariusz filii Muzeum Harcerstwa w Pruszkowie. 2012-2017 – lider grup dzieci w wieku 10-13 lat w największej organizacji pozarządowej w kraju, wychowawca na zimowych i letnich formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, oraz koordynator programu podczas tych akcji. Ukończyła kurs dla komisji stypendialnych UW i pracowała w takiej jednostce jako przewodnicząca. Od dwóch lat pasjonuje się grami planszowymi i jest współorganizatorem różnych wydarzeń w tej dziedzinie na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Jacek Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej SEKCJA NOWOCZESNE FORMY PRZEKAZU

Absolwent Informatyki o specjalizacji Bazy danych. Uprawnienia Wychowawców kolonijnych i wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie związane z nauczaniem programowania dzieci w wieku 10-15 lat. Od 2007 roku czynny harcerz w największej tego typu organizacji, członek zarządu jednostki działającej na terenie gminy Nadarzyn zajmujący się finansami. Wolontariusz akcji „Zostań Świętym Mikołajem” przeprowadzanej na terenie powiatu dla rodzin najuboższych. Pasjonat gier planszówkowych i „papierowych” RPG, współorganizator spotkań planszówkowych w gminie Nadarzyn.

Martyna Bartczak – Członek założyciel SEKCJA EDUKACJA

Ukończone studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna raz kierunek Logopedia. Od kilku lat działa jako wolontariusz w stowarzyszeniu „Wiosna”. Wieloletnia harcerka, instruktor harcerski w stopniu przewodnika. Uprawnienia wychowawcy wypoczynku i kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie. Współorganizator  kursów pierwszej pomocy dla wolontariuszy organizacji społecznej, zbiórki szpiku dla fundacji DKMS. Obecnie pracuje w zawodzie jako nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej, oraz jako logopeda.

Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk – Członek założyciel SEKCJA PATRIOTYZM, TRADYCJA, KULTURA, SAMOROZWÓJ

 Mama trójki dzieci. Magister teologii, specjalność: teologia kultury. Absolwentka dwuletniego Studium Pedagogizacji z uprawnieniami do nauki w szkole z zakresu wiedzy o kulturze. Autorka książki „Zarys historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1945-2011”. Od kilkunastu lat zaangażowana w stały wolontariat na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego.  Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Wieloletni lider grupy harcerzy w wieku 13-21 lat. Przeszkolona w zakresie planowania, przeprowadzania i oceniania całorocznego działania w formie cotygodniowych spotkań oraz wyjazdów. Współorganizator projektów o charakterze wychowawczym, programowym i kształceniowym o zasięgu powiatowym. Obecnie koordynator pracy zespołu liderów, zajmuje się tworzeniem planów strategicznych, koordynowaniem pracy zespołu, budową relacji między liderami. Posiada uprawnienia wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku oraz wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Członek komisji działającej na szczeblu powiatowym, odpowiedzialnej za rozwój kadry wychowawczej w jednostkach terenowych organizacji pozarządowej. Członek zespołu odpowiedzialnego za gromadzenie i upowszechnianie dorobku stowarzyszenia. Wolontariusz Muzeum Harcerstwa, założyciel i szef pierwszej filii Muzeum Harcerstwa w Polsce. Zawodowo Specjalista ds. Public Relations w pruszkowskiej placówce. Jej zainteresowania oscylują wokół historii, kultury, nowych mediów, etyki i religii oraz kondycji współczesnego społeczeństwa.

Michał Ślusarczyk – Członek założyciel SEKCJA TURYSTYKA, EKOLOGIA, REKREACJA

Absolwent szkoły technicznej z europejskim certyfikatem w zakresie obsługi pojazdów.  Instruktor harcerski w stopniu przewodnika. Uprawnienia wychowawcy wypoczynku. Wolontariusz organizacji pozarządowej. Wieloletni uczestnik akcji charytatywnej dla najuboższych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego „Zostań Św Mikołajem”. Czynny uczestnik zawodów Air Soft Gun. Współorganizator zawodów ASG oraz szkoleń dla pasjonatów tej dyscypliny. Pasjonat modelarstwa i kolejnictwa. Jego marzeniem jest to, aby w Powiecie Pruszkowskim regularnie odbywały się tanie imprezy sportowe, typu: biegi przełajowe skierowane do całych rodzin. Zawodowy kierowca.
 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Kinga Mączyńska
Joanna Perska-Jasińska
Paulina Pastuszek